Co należy wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Co należy wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Dnia 16 listopada, od przeszło 25 lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ten dzień, ma co roku uświadamiać, że z brakiem akceptacji na co dzień boryka się dużo osób. Zwrócenie się z prośbą do wielu instytucji publicznych, naukowców i rządów tego rodzaju jest pretekstem do tego, aby zajęli się rozwiązaniem tego dużego problemu. Edukowanie, czy też tworzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu promowanie tolerancji oraz brak gnębienia osób skrzywdzonych z wielu powodów, co zdaniem organizacji UNESCO jest dobrą metodą przeciwdziałania różnym pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa była spowodowana poprzez regularnie wywoływane akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, spotykają się właśnie te mniejszości, co stwierdzono na przestrzeni wielu lat. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają okazać się skuteczne w odszukaniu głębszych motywów kiełkowania nietolerancji, ale również mają alarmować, jak krzywdzące bywają oznaki nietolerancji dla osób szykanowanych. Tego rodzaju działania mogą być przydatne do tego, aby obeznać się w tym, czym właściwie jest akceptowanie cudzych praw i cudzej własności, ale również ukazać, co to jest uznanie oraz poszanowanie różnic indywidualnych. Ma także edukować, uczyć uznania różnorodności względem kultur, zrozumienia innych ludzi, a także zamysłem takich czynności jest umiejętności wysłuchiwania.


Jak w naszym kraju świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wygłosili ogólny manifest, w którym wykazują niebywałe wsparcie dla ofiar fizycznej i werbalnej przemocy wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Pod wspólnym manifestem wstawił się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski ogłosił, że solidarność tego dnia będzie ukazywana poprzez zawieszanie tęczowych flag, jak i podświetlania wielu budynków. Przede wszystkim w tęczowych barwach został oświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.